Aniversari Teresa Tejedor

Celebrant l' aniversari de nostra volguda Teresa Tejedor. Compleix 92 o seran 29 anys???? Moltes FELICITATSSSS!!!!!

07-11-2023

GANDESA