preparació de galetes planta 2

Preparació de galetes e la segona planta.

31-10-2023

SANT FRUITÓS DE BAGES