La memòria

La memòria és treballa millor si la companyia és bona.

17-10-2023

LA RÀPITA