Hem plantat faves i carxofes!

Avui els nostres jardiners ens han portat planters de faves i carxofes. Ens ha faltat temps per anar a plantar-les!

05-10-2023

PARC SERENTILL