Temps lliure!

Durant el temps lliure, fem activitats físiques i de punteria.. així com també psicomotrius i sensorials!

22-09-2023

LES BORGES BLANQUES