Tasques ocupacionals

Les tasques ocupacionals pptencien el sentiment d'ocupació i donen valor a aquelles tasques i feines quotidianes que sempre hem fet.

Aquesta vegada, i com tots els anys, EMBOTELLEM TOMATA!

04-09-2023

DELTEBRE