Santa Mònica

Casquetes i mustaxo per a celebrar Santa Mònica, que va ser el dia 27 d'Agost.

01-09-2023

CORBERA D'EBRE