Missa

Cada dijous se celebra la nostra missa al centre de dia, tots els usuaris es reuneixen per rebre la missa del nostre mossèn de confiança.

29-08-2023

TARRAGONA