Càlcul

Els usuaris del centre de dia tenen la seva estona per fer càlcul, ells realitzen sumes, restes, multiplicacions i divisions.

24-08-2023

TARRAGONA