Els cumpleanys

Es tant important celbrar els cumpleanys amb els companys com en los residents, per aquest moltiu Moltes Felicitats Maria Jose!

12-08-2023

LA RÀPITA