Ajudant a la cuinera

Aquest matí hem ajudat a la cuinera.

A més a més, treballem diferents aspectes: motricitat fina, atenció, el vincle amb els companys...

09-08-2023

CASSERRES