Exibicions als jubilats

Assistim als actes dels jubilitats on ens deleiten amb la Jota, Cants de la Coral i l'entrega de trofeus del Campionat de 

cartes.

28-07-2023

LA RÀPITA