Mirades

Quan les mirades ho transmeten tot... Escolta, empatia, tranquil·litat, alegria, saviesa, vida...

26-07-2023

TORTOSA