Fisioteràpia

En el centre es realitzen diàriament sessions de fisioteràpia adaptades a les necessitats de cada usuari/àries, d'aquesta manera es manté o es millora el seu benestar físic.

21-07-2023

VINARÒS