Unitats de convivència

A la residència fomentem les unitats de convivència, amb la finalitat de mantenir les funcions cognitives el màxim de temps possible, a l'hora que fomentem la identitat realitzant les tasques de la vida quotidiana.

20-07-2023

SANTPEDOR