Celebració de la Santa Missa

La pràctica religiosa ocupa un lloc destacat en la vida de moltes persones.

Viscuda en forma senzilla, però no per això menys profunda, ens dona moments de pau i benestar.

Gràcies per aquests moments mossèn Benet.

19-07-2023

LA BORDETA