Sessió de "La música ens dóna vida" a la primera planta.

Les residents de la primera planta també gaudeixen de les sessions de "La música ens dóna vida"!

13-07-2023

PARC SERENTILL