Fi de l'ús de la mascareta

La mascareta ha sigut una de les eines més important per combatre la covid-19, però malauradament aquesta també ens condicionava, sobretot en la comunicació. Per fi, després de més de tres anys, podem dir adeu a l'ús obligatori dins dels centres de dia, la notícia ha estat més que celebrada per les persones usuàries, els seus familiars i les professionals del centre.

05-07-2023

SANT ADRIÀ, BESÒS MINA