Potenciem el caminar

Realitzem diàriament taller de gimnàstica, però en moltes ocasions també realitzem una gimnàstica més individualitzada per així centrar-nos més de forma individual de les necessitats de cada usuari.

05-07-2023

L'ALDEA