PSICOMOTRICITAT

Al taller de psicomotricitat els ajudem a dominar els moviments corporals així com la relació amb el monitor. A les persones més assistencials i amb problemes greus a nivell motor, es treballa la seva inclusió en aquestes activitats i la interacció amb la resta dels companys.

13-06-2023

CERDANYOLA