Activitats intergeneracionals.

L'arteràpia ajuda a despertar la nostra creativitat i ens relaxa. Hem començat a preparar la residència per rebre l'estiu i guarnir-la de colors!

07-06-2023

PARC SERENTILL