TREBALL COGNITIU

Amb la fisioterapeuta Laura, en taller tetrathlon, es treballen diferents activitats cognitives, de teràpia ocupacional i psicomotrius. Tota una estona de llocs on es reforçen a més a més, les seves habilitats.

29-05-2023

CERDANYOLA