EL MOVIMENT COM A EINA D'EXPRESSIÓ

A l'activitat de dança, el Grup AME treballa el moviment com una eina d'empoderament fomentant la creativitat i l'apropament. Potencien la interdisciplinarietat de l'art en la diversitat fomentant el seu aspecte inclusiu. Ens encanta!

23-05-2023

CERDANYOLA