ARTISTES

Un grupet de noies a l'activitat de dibuix , pinten I retallen formes I figuras amb motius. primaverals. Treball de motricitat I concentració. les seves cares ho diuen tot .

22-05-2023

CERDANYOLA