Vida quotidiana a Parc Serentill

Les nostres usuàries ens ajuden a doblegar els tovallons, altres es fan la manicura i altres treballen amb material estimulatiu. Mentrestant, un grup del CD, gaudeix del sol i el jardí de la casa... com ens agrada la primavera! 

19-05-2023

PARC SERENTILL