Maria Garcia -àvia protagonista

Maria Garcia, la nostra avia@ protagonista del més del maig. Amb el projecte de l'avi/a protagonista el que es preten es que tant els usuaris com

els treballadors del centre, puguem conèixer una mica més sobre l'usuari/a. El projecte consisteix en realitzar diferents activitats relacionades amb els interessos i gustos de

l'usuari/a.

#aviaprotagonista

11-05-2023

L'AMETLLA DE MAR