A L’Onada Serveis treballem per la igualtat

El passat dia 24 d’abril, la CSA de L’Onada Serveis (Comissió de Seguiment i Avaluació de la Igualtat a l’empresa) va reunir-se per abordar temes importants pel que fa a la implantació de polítiques inclusives, igualitàries i neutres.

Va fer-se la presentació de les noves persones que s’han incorporat recentment a la CSA i va distribuir-se, en nous grups de treball, els diferents objectius del Pla.

Interessant va ser l’estudi presentat sobre l’ús correcte del llenguatge i la constatació de la urgència en editar la Guia d’ús del llenguatge neutre a L’Onada, en que la CSA porta un temps treballant, amb l’objectiu que totes les comunicacions de l’organització, tan internes com externes, promoguin la inclusió a través del llenguatge no sexista, evitin paraules o expressions que excloguin grups de persones, promoguin consciència, adoptin un enfoc integrador, un llenguatge neutre i eliminant els estereotips de gènere en la comunicació corporativa.

La CSA va posar de manifest l’èxit en la campanya del dia de la dona (8 de març) i l’alta participació de tots els centres i va programar més de 6 campanyes obertes i inclusives, que es faran al llarg de l’any.

Va abordar-se la nova Llei 4/2023, per la igualtat real efectiva i de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, en que caldrà treballar en noves campanyes divulgatives, l’elaboració d’un codi ètic i protocols de mesures contra la discriminació de persones LGTBI i especialment treballar en campanyes obertes i inclusives del col·lectiu trans.

La Comissió ha fixat un termini d’un any per adaptar el Pla d’Igualtat a la nova llei. Va aprovar-se per unanimitat el protocol CoViSeT [Comissió Violència Sexual en el Treball] com a protocol específic que detalla la forma d’actuar en cas d’assetjament sexual o per raó de sexe en el treball, complementant el Protocol existent i vigent CIIAT [Comissió Intervenció i Investigació Assetjament en el treball].

02-05-2023

COMITÈ D'IGUALTAT