SUPORT POSITIU EN CONDUCTA PROBLEMA

Amb els professionals del torn de matí, subdirecció amb suport de Direcció, s'ha realitzat una píndola formativa "Estrategies positives en conductes desadaptades o conducta problema". L'objectiu és donar eines als professionals per gestionar moments difíciles desencadenats per la patología de l'usuari on projecte el seu malestar de forma disyuntiva. Estrategias positives per millorar el benestar de la persona I l'angoixa del professional.

28-04-2023

CERDANYOLA