Més roses!

Si ens agrada rebre la rosa de Sant Jordi! Tot el menjador Gasol va rebre la seva rosa. 

26-04-2023

TORTOSA