Foment de la mobilitat

Al nostre centre hem creat un equip de foment de la mobilitat i prevenció de caigudes i estem certificats com a centre lliure de contenció física.

Treballem per a prevenir caigudes buscant mesures alternatives, tant preventives com correctores, amb la intenció de fomentar la llibertat de moviment de les persones sense abandonar la seguretat, sempre assumint un risc existent. Els plans de prevenció de caigudes 24h en usuaris que han patit caigudes de repetició és un exemple de la nostra filosofia de treball i cuidatge.

Aquesta setmana hem fet la reunió de l'equip que ho lidera (àrea fisicofuncional, àrea sanitària i àrea assistencial)

20-04-2023

TORTOSA