CONVIVÈNCIA

Les relacions interpersonals i les activitats de sociabilització, proporcionen un canvi d’estímuls que trenca radicament amb els desencadenants de la conducta problema. Aprenem el respecte dels gustos dels altres i respectem també el seu espai personal.

18-04-2023

CERDANYOLA