Totes en forma!

Perquè sabem la importància de l'esport per a la salut, al CD Besos-Centre no hi ha dia que ens saltem la gimnasia de manteniment.

12-04-2023

SANT ADRIÀ DEL BESÒS