De pascueta

El lloc escollit aquest any per fer pascueta el dissbate ha estat la Tasca de Gil, i el menjar avere si ho endivineu???? Truita en pataca!

09-04-2023

LA RÀPITA