Activitats de la vida diària

Cada matí realitzem AVD plegant diverses tovalloles, draps, etc.!

31-03-2023

L'ALDEA