DIA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

En aquest dia volem generar major consciència sobre aquest col.lectiu. Les valuoses contribucions de les persones amb discapacitat intel.lectual com a promotors del benestar. Destaquem la seva autonomía e independencia individual així com la llibertat de pendre les seves decisions.

21-03-2023

CERDANYOLA