Centre de Nit

L’objectiu és oferir un recurs per aquelles persones que per les raons que sigui no disposen d’una situació òptima per al descans nocturn, ja sigui problemes de solitud manca de recursos, o per decisió pròpia.

19-03-2023

LA RÀPITA