ACTIVITAT TECNOLÒGICA COGNITIVA

Juntament amb els tècnics, en aquest taller es treballa la cognició fent servir l'ordinador, amb el teclat i el ratolí. Tota una experiència que els fa apendre i sentir que les tecnologies ens poden millorar el dia a dia, fent un treball visual, motriu i de raonament.

15-03-2023

CERDANYOLA