Tardes de Bingo

Amb un sol joc, incentivem a establir relacions socials, estimulem l'atenció, la concentració i el temps de reacció i repasem el llenguatge matemàtic mentre ens relaxem i divertim! Han cantat BINGO!!

06-03-2023

SANT ADRIÀ, BESÒS MINA