TREBALL EN EQUIP

Els nostres professionals treballen amb un mateix propòsit, integrant els coneixements personals de cadascú en funció dels objectius proposats. Un procés de col.laboració per la millorar del nostre resident.

01-03-2023

CERDANYOLA