Càlcul i memòria

Els dilluns aprofitem que venim descansats del cap de setmana per esforçar-nos al màxim!

20-02-2023

BERGA