Fitxes de memòria

Les fitxes de memòria ens van molt bé, tant en grup com individuals.

17-01-2023

LA RÀPITA