Aquí la Sra. Elena la mes jova del centre de Vallrromanes celebra 65 anys!

Poder comparti, un any més, amb el seus companys del centre.

16-01-2023

VALLROMANES