càlcul

Els dilluns al matí intentem treballar la part del cervell que s'encarrega de fer números... Fem càlculs simples, i de més complicats...

16-01-2023

BERGA