Els Reis d Orientens visiten

El dia 6, dia de Reis, i gràcies a L Ajuntament de Tortosa, ens van visitar Melcior, Gaspar i Baltasar.

12-01-2023

TORTOSA