Taller de pintura

Pintar ens aporta grans beneficis com relaxació i tranquil·litat,fomenta la creativitat,exercita a motricitat de les articulacions ,incrementa la paciència, l'atenció i d'altres funcions cognitives.Avui al Palau de la Música(CD)

04-01-2023

LA BORDETA