Memory

Mitjançant el joc del "Memory" es fomenta l'atenció, la percepció i la memòria. On ho treballem amb el suport de la tablet.

02-11-2022

LA BORDETA