Dolçor pura

Les mirades són com les imatges, moltes vegades valen més que mil paraules. I això ho podem veure clarament en moltes de les fotografies que fem als nostres residents. La seva mirada pura i sincera ens expresa com es senten en cada moment i en aquesta fotografia podem veure clarament com es sentia el nostre resident, l'Elias.

02-11-2022

CERDANYOLA