La tardor

Continuem treballant la tarda en els talleres de manualitats provant altres texturas i tècniques.

26-10-2022

SANT ADRIÀ, BESÒS MINA