Decoració de tardor.

El Palau de la Música (CD) durant el matí han continuat fent decoració de la tardor amb la TASOC.

10-10-2022

LA BORDETA