Reunions d'equip

Les reunions d'equip i les formacions són eines bàsiques per treballar millor i aconseguir un equip cohesionat i entusiasta per la seva feina.

06-10-2022

TORTOSA